Akcesoria » Termoregulatory pomieszczenia do przenośnych grzejników przeciwwybuchowych z rur żebrowanych

Termoregulator pomieszczenia QTRKK

Termoregulator pomieszczenia z regulacją stałych wartości +5°C, +10°C albo +15°C w celu kontroli temperatury pomieszczenia (np. ochrona przed mrozem) w strefach zagrożonych wybuchem. Pożądaną wartość należy podać przy zamówieniu, zostanie ona ustawiona w zakładzie. Następnie termoregulator zostaje zalany masą.

Późniejsza zmiana podanej wcześniej wartości nie jest już możliwa.

Raumtemeraturregler QTREKK

Termoregulator pomieszczenia QTREK

Regulowany termoregulator pomieszczenia służy jako dwupunktowy regulator do kontroli temperatury powierzchni, pomieszczenia bądź medium, w strefach zagrożonych wybuchem.

Raumtemeraturregler QTREK

Termostat jako zestaw modułowy do systemów grzewczych z rur żebrowanych

Gotowy do przyłączenia, zamontowany na płycie montażowej, do przenośnych grzejników przeciwwybuchowych z rur żebrowanych nieposiadających siatki ochronnej DRHAO..-1

Thermostat als Anbauset für Rippenrohrheizgeräte