Uwagi

dla strony internetowej:

Kraemer & Kraus
Wärmetechnik GmbH
Eiserntalstraße 374
D - 57080 Siegen

Tel.: (02 71) 3 93 70 26
Fax: (02 71) 3 93 70 27

e-mail: info@kraemer-kraus.de
Internet: http://www.kraemer-kraus.de

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siegen
Sąd rejonowy miasta Kolonia z wpisem HRB 4751
Dyrektorzy naczelni: Ulrich Kraemer, Hans-Jürgen Kraus

Numer identyfikacji podatkowej: DE 186646435

Odpowiedzialny za treść: Ulrich Kraemer

Website: intermedia :: Internetagentur, Freudenberg, Alchen

Strona internetowa zawiera nawiązania do innych stron internetowych ("linki zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności cywilnej zarządców. Oferent przy pierwszym nawiązaniu do linków zewnętrznych dokonał sprawdzenia obcych treści pod kątem ich ewentualnych prawnych wykroczeń. Jak dotąd, nie odnotowano wykroczeń prawnych. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ oraz treści powiązanych stron. Zamieszczenie linków zewnętrznych przez oferenta nie oznacza, że objął on w posiadanie treści znajdujących się pod danymi linkami lub odnośnikami. Oferent nie może żądać ciągłej kontroli linków zewnętrznych bez wskazania na konkretne wykroczenie prawne. W przypadku takiego wykroczenia takiego rodzaju linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

Zamieszczone na tej stronie treści podlegają ustawie o ochronie praw autorskich oraz ustawie o ochronie świadczeń. Każde, niedopuszczone przez ustawę o ochronie praw autorskich i ochronie świadczeń wykorzystanie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub obecnego posiadacza prawa. Dotyczy to zwłaszcza powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przerabiania, interpretacji lub odtwarzania treści w bazie danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Jako takie są oznaczone treści i prawa osób trzecich. Powielanie i rozpowszechnianie poszczególnych treści lub kompletnych stron bez pozwolenia jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest wyłącznie produkowanie kopii oraz pobieranie dla użytku prywatnego, a nie komercyjnego.

Wyświetlanie niniejszej strony jako odnośnika jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą.

Poprzez odwiedzenie strony oferenta informacje mogą zostać zachowane poprzez dostęp (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do osobowych, lecz są uczynione anonimowymi. Analizowane są wyłącznie w celach statystycznych. Nie ma miejsca przekazywanie ich osobom trzecim, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Oferent wyraźnie wskazuje, iż przesyłanie danych w internecie (np. w ramach komunikacji pocztą e-mail) wykazuje luki w systemie zabezpieczeń i dane takie nie mogą być chronione przed dostępem do ich osób trzecich.